STT Tên đại lý Địa chỉ Quận/huyện Tỉnh/thành phố
1 ĐTDĐ Kim Ngân KV 3, TT.Thứ 3, An Biên, Kiên Giang An Biên Kiên Giang
2 CHDĐ An Bình Khu Phố 3,Thị Trấn Minh Lương An Biên Kiên Giang
3 Net Quốc Tú 19 KV2, TT.Thứ 3, An Biên, Kiên Giang An Biên Kiên Giang
4 Net Chí Hữu Ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái An Biên Kiên Giang
5 Net Châu Giang Khu phố 5, TT. Thứ 3, An Biên, An Biên Kiên Giang
6 ĐTDĐ Chí Toàn 237 Khu Phố 2 - Thị Trấn Thứ Ba An Biên Kiên Giang
7 ĐTDD Vân Hiền 212 Ấp 7 chợ, xã Đông Thái An Biên Kiên Giang
8 ĐTDĐ Văn Bền Ấp 7 chợ - Xã Đông Thái - An Biên - KIên Giang An Biên Kiên Giang
9 Cửa hàng điện thoại Thanh Hiện Tổ 7 Xã Hưng Yên Huyện An Biên Tỉnh Kiên Giang An Biên Kiên Giang
10 Net Hậu Phương 4 Đông Thái, An Biên An Biên Kiên Giang
11 DTDĐ Anh Duyên Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên An Biên Kiên Giang
12 Tạp Hoá Khanh Bi Ấp Bảy Biển, Nam Thái A, An Biên, Kiên Giang An Biên Kiên Giang
13 Điện máy Huỳnh Lân 271 KV 2 , Thị Trấn .Thứ 3 , An Biên , Kiên Giang An Biên Kiên Giang
14 Huy T Net 2 Khu Vực II, Thị Trấn Thứ Ba An Biên Kiên Giang
15 HP Mobile 689 Khu Phố Minh An Thị Trấn Minh Lương Huyện Châu Thành An Biên Kiên Giang