STT Tên đại lý Địa chỉ Quận/huyện Tỉnh/thành phố
1 Photo Anh Thảo- UBND xã Hồng Thái Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
2 Tùng Dương Xóm Mới, Hồng Thái An Dương Hải Phòng
3 Net Quốc Huy - Minh Kha (Hải Phòng) Đội 1 Minh Kha - Đồng Thái - An Dương An Dương Hải Phòng
4 Net Văn Hào (Hải Phòng) Xóm Nam Hòa - Xã An Hưng An Dương Hải Phòng
5 Phạm Hoành Mobile 38 Khu Phố 1 An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
6 Nguyễn Thị Oanh Đồng Hải, An Hồng, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
7 Phạm Thị Hoa Thôn 1 Do Nha, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
8 Vũ Huy 2 120 Đường 5/2 Hải Triều An Dương Hải Phòng
9 Hoàng Phương Mobile Xóm Đông-Dụ Nghĩa-Lê Thiện-An Dương-Hải Phòng An Dương Hải Phòng
10 Khắc Thuân (Hải Phòng) Xóm Mới - Hồng Thái An Dương Hải Phòng
11 Cửa Hàng Thành Lộc 100 Tổ 4 An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
12 Net 115 (Hải Phòng) 115 Khu Phố 1 An Dương Hải Phòng
13 Từ Quang Đức 32/208 An Đồng - An Dương - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
14 Net Chợ Vĩnh Khê (Hải Phòng) Chợ Vĩnh Khê - An Đồng An Dương Hải Phòng
15 Ngô Cương Quyết 25 Đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng