STT Tên đại lý Địa chỉ Quận/huyện Tỉnh/thành phố
1 Nguyễn Thị Nguyệt Số 4 Trà Khê - Anh Dũng - Dương Kinh- Hải Phòng An Dương Hải Phòng
2 Quang Minh Net (Hải Phòng) 132 Tổ 1 An Dương Hải Phòng
3 Thanh Toan Quán (Hải Phòng) Dụ Nghĩa - Quán Toan An Dương Hải Phòng
4 High Speed Game 5/208 An Đồng An Dương Hải Phòng
5 Net Ngọc Minh (Hải Phòng) Quán Hầu, Hồng Thái An Dương Hải Phòng
6 Trọng Phong Xóm Mới, Hồng Thái An Dương Hải Phòng
7 Số 3 Cống Mỹ Số 3 Cống Mỹ - Quán Toan - An Dương - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
8 Hà Mobile Ngã Tư Chợ Cóc, An Hưng, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
9 Net MR.Ha (Hải Phòng) 39 Tổ 1 An Dương An Dương Hải Phòng
10 Net Hy Tái (Hải Phòng) 150 Tổ Dân Phố 3 An Dương - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
11 Net Quang Huy ( Hai Phong ) Nam Hòa - Xã An Hưng An Dương Hải Phòng
12 Trần Văn Lợi Xóm 4 Tân Thanh, Đại Bản, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
13 Lưu Văn Nghệ Thôn 3 Ngọ Dương - An Hòa - An Dương - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
14 Tạp hóa An Đồng - An Dương - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
15 Net 211 (Hải Phòng) 211 Tôn Đức Thắng An Dương Hải Phòng