STT Tên đại lý Địa chỉ Quận/huyện Tỉnh/thành phố
1 130 Bạch Đằng 130 Bạch Đằng - An Dương - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
2 Xuận Net Dương Thôn 5 Ngọ Dương - An Hòa An Dương Hải Phòng
3 Công Hoàng 2 (Hải Phòng) 75 Lương Khánh Thiện An Dương Hải Phòng
4 Đại Phát Đường 351 Thị Trấn An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
5 Gia Minh (Hải Phòng) Xóm Mới, Hồng Thái An Dương Hải Phòng
6 Nguyễn Văn Duy Đồng Quang, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
7 Chu Đức Phong Nhà số 3 Quán Toan 1, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
8 Net 80 Tổ 2 (Hải Phòng) 80 Tổ 2 - An Dương - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
9 Trung Dũng (Hải Phòng) Tân Thanh, Đại Bản An Dương Hải Phòng
10 Net Quốc Lộ (Hải Phòng) Kilomet 15 Quốc Lộ 5 - Lê Thiện An Dương Hải Phòng
11 Nguyễn Hữu Nhã 39a Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng An Dương Hải Phòng
12 Xuân Hoàng (Hải Phòng) Khu Dân Phố 1 An Dương An Dương Hải Phòng
13 Văn Thanh 18 Lê Lợi, An Lão, Hải Phòng An Dương Hải Phòng
14 Net Đại Bản (Hải Phòng) Thôn Tân Thanh - Xã Đại Bản An Dương Hải Phòng
15 Nhâm Mobile Thôn Nam Hòa, Xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng An Dương Hải Phòng